Här finns vi

Mitt i mellan Göteborg och Karlstad vid riksväg 45.
Från Göteborg ca 120km
        Karlstad  ca 130km
        Oslo        ca 160km
Sväng in mot Melleruds centrum.
Vid kortsidan på stora torget finns Asienimport / Melleruds Nya Järn
där vi håller till.